Enter your keyword

O ČASOPISU

Izdavač 

Prilozi su časopis Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu.

Frekvencija izlaženja

Časopis izlazi jednom godišnje.

Kontinuitet

Časopis kontinuirano izlazi od 1965. godine i prati međunarodnu indeksaciju.

Štampano i e-izdanje

Časopis ima štampano i elektronsko izdanje (sa zasebnim ISSN-ovima). Štampana verzija namijenjena je razmjeni i prodaji, a elektronska je besplatno dostupna na web stranici Instituta.

Jezik

U časopisu se objavlju radovi na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku, sa apstraktom i rezimeom na engleskom jeziku.