Enter your keyword

en

PRILOZI

INSTITUTA ZA HISTORIJU

Prilozi
Univerzitet u Sarajevu
Institut za historiju
Podgaj 6
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel.: +387 33 209 364
Fax: +387 33 217 263
e-mail: prilozi@iis.unsa.ba
Kontakt osoba: dr. Sedad Bešlija

Prilozi su časopis sa slobodnim pristupom, što znači da je kompletan sadržaj dostupan besplatno korisnicima, odnosno institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.

 

UDK: 93/99 (058)
ISSN 0350-1159 (Print)
ISSN 2744-1172 (Online)
DOI: 10.51237/issn.2744-1172

Prilozi su indeksirani u EBSCO Publishing, CEEOL – Central and Eastern European Online Library, Index Copernicus i ROAD (Directory of Open Access scholarly Resources)

©Institut za historiju Univerziteta u Sarajevu. Sva prava zadržana.

Izjava o slobodnom pristupu tekstovima
Tekstovi objavljeni u časopisu mogu se besplatno koristiti za osobne ili potrebe edukacije, poštujući autorska i prava izdavača. Nijedan dio časopisa ne smije se koristiti u komercijalne svrhe bez pismene dozvole izdavača.

Creative Commons LicenseThis work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License