Enter your keyword

CILJEVI I DJELOKRUG

Misija i vizija

Misija časopisa proistekla je iz temeljne uloge i zadaće Instituta za historiju Univerziteta u Sarajevu, a to je namjere da predoči rezultate samostalnih, timskih i kolektivnih recentnih istraživanja i proučavanja arhivskih izvora, da omogući njihovo objavljivanje u formi oblikovanoj naučnim postulatima, kao i da pospješi njihovu naučnu provjeru pred naučno-stručnom javnošću. Istovremeno Prilozi su forum okupljanja i saradnje pojedinaca i ustanova srodnih humanističkih nauka u Bosni i Hercegovini i van nje, čime se osnažuju pozitivne i vitalne naučnoistraživačke aspiracije svih uključenih, kako iskustvom i radom već oprobanih, tako i mladih i perspektivnih kadrova u cilju naučne spoznaje i dijaloga o njoj. Misija se sastoji i u težnji da se prošire naučno-istraživački vidici, ostvari napredak u znanju i razumijevanju prošlosti, ojača pozicioniranost bosanskohercegovačke historiografije, naučno i stručno valorizuju njeni rezultati u otvorenom akademskom dijalogu i dovedu posljedično do naučnog sazrijevanja kako pojedinaca, tako i istoriografskog kolektiva, te unutar njega stvara znanje koje bi omogućilo idejnu i praktičnu putanju emancipatorskog profila i društvenog statusa naučne inteligencije. Svoju viziju okupljeni oko časopisa vide u pružanju prilike da autorima i naučnoj javnosti omoguće kontinuirano praćenje savremenih historiografskih trendova, multidisciplinarnih pristupa, time i priliku za usavršavanje i preispitivanje ostvarenog naučnog dosega. Pored toga, cilj je ulaganje napora da se zadrži nekad ostvareni primat najkompetentnijeg historiografskog časopisa u Bosni i Hercegovini, povećaju kompetetivne naučnoistraživačke sposobnosti autora priloga i naučnog foruma u cilju konstruktivnog, profesionalno odgovornog, etičkog i intelektulanog promišljanja bosanskohercegovačke prošlosti i savremene stvarnosti. Na tim principima i dinamičnom putu kroz naučnu spoznaju, argumentaciju i dijalog, Prilozi ostaju dostojna arena za naučnoistraživačka suočavanja, te istovremeno eliminisanje potencijalne opasnosti od samodovoljnosti i samoizolacije, čime iskazuju stalnu spremnost za vlastiti naučni i intelektualni razvoj.

Raspon tema i rubrike časopisa

U časopisu se objavljuju originalni izvorni naučni, pregledni i stručni radovi te prikazi iz svih historijskih disciplina koji do sada nisu objavljeni ni u zemlji ni u inostranstvu, niti su predani nekom drugom časopisu ili publikaciji radi objavljivanja. Osnovne rubrike u časopisu su: Članci, Građa i Prikazi.