Enter your keyword

POLITIKA OTVORENOG PRISTUPA

Ovaj časopis pruža besplatan pristup svom sadržaju u svrhu besplatnog javnog pristupa. Prilozi su časopis sa slobodnim pristupom, što znači da je kompletan sadržaj dostupan besplatno korisnicima, odnosno institucijama. Korisnicima je dozvoljeno da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju ili upućuju na puni tekst članaka ili ih koriste u bilo koje zakonom dozvoljene svrhe bez traženja dozvole autora ili izdavača, u skladu s BOAI definicijom slobodnog pristupa.

Ovo je djelo licencirano pod Creative Commons Attribution 4.0 International License