Enter your keyword

UREĐIVAČKA POLITIKA/ETIČKI PRINCIPI

Procedura prijema

U januaru tekuće godine Institut za historiju oglašava Javni poziv za dostavljanje radova za naredni broj časopisa. Radovi se šalju elektronskim putem na adresu časopisa prilozi@iis.unsa.ba. Dinamika rada i podjela poslova na pripremi za izdavanje svakog broja časopisa određena je Godišnjim planom izdavačke djelatnosti. Glavni i odgovorni urednik u saradnji sa Sekretarom časopisa prikuplja pristigle radove i vrši prvu selekciju, odnosno odlučuje koji će radovi biti dostavljeni članovima Redakcije. Sekretar časopisa odabrane radove, ali bez naznačenih imena autora, dostavlja članovima Redakcije na čitanje. Članovi Redakcije dostavljene radove čitaju, vrše drugu selekciju i na sastanku Redakcije u saradnji sa glavnim i odgovornim urednikom predlažu recenzente i odlučuju koji rad će biti poslan kojem recenzentu. Nakon završenog recenzentskog postupka glavni i odgovorni urednik u saradnji sa Redakcijom utvrđuje konačan sadržaj određenog broja časopisa. Sekretar časopisa šalje odabrane radove na lekturu, a sažetke, naslov i ključne riječi osobi angažiranoj za određivanje UDK i DOI brojeva za svaki članak. Nakon završene lekture Sekretar časopisa vrši prvu korekturu radova i šalje ih na prijelom teksta. Poslije završenog prijeloma teksta, radovi se šalju autorima na korekturu. Nakon unesenih primjedbi autora glavni i odgovorni urednik vrši drugu korekturu cjelokupnog teksta časopisa. Konačno utvrđeni tekst časopisa šalje se na štampanje u štampariju koja je odabrana nakon provedene procedure javne nabavke.