Enter your keyword

IZJAVA O ETICI PUBLIKOVANJA I ZLOUPOTREBI PUBLIKOVANJA

Izjavu o etici publikovanja i zloupotrebi publikovanja objavljuje časopis Prilozi, a Redakcija i Institut za historiju, kao izdavač preuzimaju odgovornost za sprovođenje politike Časopisa.

 • Odgovornosti urednika:

  Glavni i odgovorni urednik i redakcija odlučuju koji od predatih rukopisa treba objaviti u časopisu Prilozi, vođeni politikama uredništva časopisa, kao i zakonskim pravilima. Urednik je dužan, na objektivan, pošten način i bez diskriminacije autora po bilo kom osnovu, održavati integritet akademskih radova i spriječiti ugrožavanje intelektualnih i etičkih standarda. U slučaju pritužbe urednik je dužan usvojiti i provesti procedure politike, te obznaniti ispravke, izvinjenje i pojašnjenja u vezi svoga rada. Urednik je odgovoran za očuvanje anonimnosti recenzenata, a podatke o predatom rukopisu, osim autoru, recenzentima i izdavaču, urednik i redakcija ne smiju otkrivati. U slučaju sukoba interesa sa autorom rada, urednik je dužan nekom od članova uredništva dati rukopis na pregled i razmatranje.

 • Odgovornosti recenzenata:

  Recenzenti doprinose u donošenju uredničkih odluka i unapređivanju kvaliteta rada, na objektivan i pošten način, bez lične kritike. Recenzirani rukopisi se tretiraju kao povjerljivi dokumenti. Informacije i ideje nastale stručnom recenzijom rada recenzenti su dužni čuvati u tajnosti, te ih ne smiju koristiti u ličnu korist niti obznaniti, osim ako to nije odobrio urednik. Recenzent je dužan prijaviti uredniku sukob interesa sa radom autora, koautora, kao i samim radom, te isti ne smije recenzirati. Recenzent je dužan upozoriti urednika na suštinsku sličnost ili preklapanje rukopisa sa drugim objavljenim rukopisom za koji zna, kao i na necitiranost i plagijarizam.

 • Odgovornosti Autora/Koautora:

  Autor/Koautor je dužan predati potpuno originalan rukopis, sa primjerno navedenim i citiranim dijelovima djela drugih autora, ukoliko postoje u radu. Svi podaci navedeni u rukopisu trebaju biti tačni. Autor/Koautor je dužan otkriti podatke koje mogu izazvati bilo kakav sukob interesa, a koji može utjecati na neželjenu interpretaciju rukopisa. Autor/Koautori garantuju da je njihov doprinos originalan i da nije objavljen ranije (osim u obliku izvoda ili kao dio objavljenog predavanja, pregleda ili teze); da se Rukopis ne razmatra za objavljivanje na drugom mjestu; da su objavljivanje Rukopisa odobrili svi koautori (ako ih ima), potpisivanjem Autorskog ugovora sa izdavačem. Autor/Koautori potpisivanjem Ugovora garantuju da Rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Ukoliko su u rad uključeni sadržaji zaštićeni autorskim ili srodnim pravima, Autor/Koautori su dužni da pribave pismenu dozvolu za njihovo korištenje od nosilaca autorskog ili srodnih prava. Autor/Koautor sa kojim se vrši korespondencija garantuje da je ovlašten da izvrši prijenos autorskih prava na Izdavača. Rukopisi podneseni Uredništvu časopisa Prilozi podliježu provjeri putem softvera za detekciju plagijarizma Univerziteta u Sarajevu.

 • Odgovornosti izdavača:

  Institut za historiju će spriječiti narušavanje etike i zloupotrebu publikovanja poštujući standarde Izjave kroz odgovornosti urednika, recenzenata, autora i izdavača.