Enter your keyword

Prilozi br. 49 (2020)

Prilozi br. 49 (2020)

Sarajevo 2020 • broj 49


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA/EDITOR-IN-CHIEF
Sonja Dujmović
sonja.dujmovic@iis.unsa.ba

SEKRETAR/SECRETARY
Ajdin Muhedinović
ajdin.muhedinovic@iis.unsa.ba

REDAKCIJA/EDITORIAL BOARD
Dženan Dautović, Zavičajni muzej Travnik
Hannes Grandits, Univerzitet Humboldt, Berlin
Attila Marko Hoare, Univerzitet „Sarajevska škola za nauku i tehnologiju“
Mitsutoshi Inaba, Tokio
Adnan Jahić, Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli
Hrvoje Klasić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Dragana Kujović, Istorijski institut Crne Gore, Podgorica
Salmedin Mesihović, Filozofski fakultet Univerziteta u Sarajevu
Enes S. Omerović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju
Nedim Rabić, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju
Radmila Radić, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd
Ramiza Smajić, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju
Filip Šimetin Šegvić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Zenaida Karavdić

Uvodna riječ urednice 11

ČLANCI I RASPRAVE

Sima M. Ćirković
Bosanski patareni i zapadne hereze
17
Nenad Filipović
Oko kuge u Bosni 1763-1764. godine
45
Mihad Mujanović
Muslimani na stranicama Bosansko-hercegovačkih novina (1878-1881) i Sarajevskog lista (1881-1891)
89
Tomasz Jacek Lis
Wiktor Leo Iwasiuk – simbol austrougarskog zvjerstva ili žrtva vremena
137
Adnan Jahić
Muslimanske rezolucije 1941. U povodu 80 godina od njihovog potpisivanja
167
Mirza Džananović
Slučaj „Šimić“ i kraj Saveza komunista Zenice
211
Edin Omerčić
„… Jer dok smo mi ratovali“ – Pobuna dijela 1. krajiškog korpusa Vojske Republike Srpske
233
Amer Maslo
„Bosanski lonac sjećanja“: 1463. godina i konstitutivni narodi Bosne i Hercegovine
273

PRIKAZI

Rina Kralj-Brassard, Dubrovačko nahodište i njegovi štićenici (1818-1908). Zagreb – Dubrovnik: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti – Zavod za povijesne znanosti u Dubrovniku, 2020, 616. (Amer Maslo) 311
Lana Paćuka, Ženski identiteti u muzičkom životu austrougarskog Sarajeva. Sarajevo: Muzička akademija, Institut za muzikologiju, 2019, 189. (Fatima Hadžić) 316
Robert Gerwarth, Pobijeđeni. Zašto nije završio Prvi svjetski rat 1917 1923. Zagreb: Vuković & Runjić, 2018, 428. (Omer Merzić) 321
Krieg und Zwangsmigration in Südosteuropa 1940–1950. Pläne, Umsetzung, Folgen, ur. Mathias Beer. Stuttgart: Franz Steiner Verlag (Schriftenreihe des Instituts für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde, 22), 305. (Ajdin Muhedinović) 325
Nikica Barić, Split 1980-ih. Društveni sukobi u sutonu samoupravnog socijalizma. Zagreb: Hrvatski institut za povijest, 2019, 863. (Mirza Džananović) 333
Xavier Bougarel, Nadživjeti carstva. Islam, nacionalni identitet i politička lojalnost u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju/Udruga za modernu povijest, 2020, 408. (Adnan Jahić) 338
Ed Vulliamy, Rat je mrtav, živio rat. Bosna: svođenje računa. Sarajevo-Zagreb: Buybook, 2017, 492. (Jasmin Medić) 350

IN MEMORIAM

János M. Bak (1929 – 2020) (Dženan Dautović) 357
INDEKS AUTORA 363
UPUTE AUTORIMA/AUTORICAMA 365