Enter your keyword

Prilozi br. 48 (2019)

Prilozi br. 48 (2019)

 Sarajevo 2019 • broj 48


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA
Sonja Dujmović

SEKRETAR
Enes S. Omerović

REDAKCIJA
Dženan Dautović
Hannes Grandits
Attila Marko Hoare
Mitsutoshi Inaba
Adnan Jahić
Fahd Kasumović
Hrvoje Klasić
Dragana Kujović
Salmedin Mesihović
Nedim Rabić
Radmila Radić
Filip Šimetin Šegvić

Za izdavača
Sedad Bešlija

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Zenaida Karavdić

Uvodna riječ urednice 11

ČLANCI I RASPRAVE

Goran Popović
Rimske komunikacije na prostoru Bosne i Hercegovine u delima francuskih i engleskih putopisca XIX veka
21
Ana Rajković
Jedan prilog o razvoju centrumaške struje u BiH i njeni doticaji s radničkim pokretom u Hrvatskoj kroz djelovanje Jove Jakšića (1918.-1921.)
49
Seka Brkljača
Prilog proučavanju političkog života Jevreja Sarajeva između dva svjetska rata
91
Sonja Dujmović
Uzajamna lojalnost – državna politika i jevrejstvo Sarajeva u međuratnom periodu
129
Jelena Seferović
Prilog istraživanju kulture djevojaštva nakon Prvog svjetskog rata: primjer djevojaka sa psihičkim smetnjama iz ruralnih krajeva kontinentalne Hrvatske
177
Haris Zaimović
Sarajevska gradska uprava: Presjek organizacije i djelovanja upravnih institucija na području Grada Sarajeva 1945-1995.
211
Sabina Veladžić
Kreatori bošnjačkog društva u Bosni i Hercegovini početkom 1990-ih
245

PRIKAZI

Márta Font, Völker – Kultur – Beziehungen. Zur Entstehung der Regionen in der Mitte des mittelalterlichen Europas. Hamburg: Dr. Kovač Verlag, 2013. 370. (Nedim Rabić) 279
Redžo Trako, Debogumilizacija bosanskog srednjovjekovlja. Uloga bogumilskog dualizma u stvaranju srednjovjekovnog bosanskog identiteta. Zagreb / Sarajevo: Synopsis, 2017, 614. (Dženan Dautović) 284
Max Bergholz, Nasilje kao generativna sila: Identitet, nacionalizam i sjećanje u jednoj balkanskoj zajednici. Sarajevo / Zagreb: Buybook, 2018, 410. (Sanja Gladanac – Petrović) 290
Drago Roksandić, Čovjek i prostor, čovjek u okolišu: [Ekohistorijski ogledi]. Meridijani, Društvo za hrvatsku povjesnicu, Centar za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Samobor, 2018, 431. (Ema Pašić) 297
Danijela Doblanović, Žrvanj života – Stanovništvo Savičente od početka 17. do početka 19. stoljeća. Zagreb: Srednja Europa, 2017, 327. (Monika Zuprić) 303
Svetozar Borojević, Kroz Bosnu. Ilustrirani vodič C.-k. bosanske željeznice i Bosanskohercegovačke državne željeznice Doboj – Simin Han. (Zagreb / Sarajevo: Srednja Europa-UMHIS, 2018), 108, 22 ilustracije (Filip Šimetin Šegvić) 309
Tihana Luetić i Tihomir Vukelja, Prirodoslovci i Matematičari. Postanak domaće akademske prirodoslovno-matematičke zajednice u Hrvatskoj. Zagreb: Srednja Europa, 2017, 426. (Mitsutoshi Inaba) 314
Enes S. Omerović. Nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini (1918–1941). Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2019, 424. (Ajdin Muhedinović) 320
Siniša Malešević, Države-nacije i nacionalizmi. Organizacija, ideologija i solidarnost. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2017, 247. (Dženita Rujanac) 326
Raif Dizdarević, Sudbonosni podvig Jugoslavije: Podsjećanje na istorijsko NE staljinizmu – događaj koji je opredijelio budućnost Jugoslavije. Sarajevo: Udruženje za modernu historiju, 2018, 229. (Omer Merzić) 332
Ivana Pantelić, Uspon i pad “prve drugarice” Jugoslavije: Jovanka Broz i srpska javnost 1952–2013. Beograd: Službeni glasnik, 2018, 336. (Sanja Petrović Todosijević) 337
Na margini povijesti: Zbornik radova, ur. Amir Duranović, Sarajevo: Udruženje za modernu historiju 2018, 181. (Dina Pašić) 340
Izet Šabotić, Čifčijski odnosi i promjena vlasništva nad zemljom u Bosni i Hercegovini (1878–1918). Tuzla: Centar za istraživanje moderne i savremene historije Tuzla, 2019, 320. (Jasmin Jajčević) 345
Žanka Dodig, Privatna zbirka kao muzejski fenomen: na primjeru Zbirke Stjepana Meze u Muzeju Sarajeva. Sarajevo: Muzej Sarajeva / Udruženje ICOM – Nacionalni komitet BiH, 2018. (Alma Leka) 351

IN MEMORIAM

Salih Jalimam (1951 – 2019) (Enver Imamović) 359

 

INDEKS AUTORA 363
UPUTE SARADNICIMA 365

Datum postavljanja: 31.12.2019.