Enter your keyword

Prilozi br. 48 (2019)

Prilozi br. 48 (2019)

 Sarajevo 2019 • broj 48 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA Sonja Dujmović SEKRETAR Enes S. Omerović REDAKCIJA Dženan Dautović Hannes Grandits Attila Marko Hoare Mitsutoshi Inaba Adnan Jahić Fahd Kasumović Hrvoje Klasić Dragana Kujović Salmedin Mesihović Nedim Rabić Radmila Radić Filip Šimetin Šegvić Za izdavača Sedad Bešlija Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik Zenaida Karavdić Prilozi [...]
Prilozi br. 47 (2018)

Prilozi br. 47 (2018)

 Sarajevo 2018 • broj 47 GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA Dr. Hana Younis REDAKCIJA Dr. Zijad Šehić Dr. Fahd Kasumović Dr. Elmedina Duranović Dr. Sedad Bešlija Dr. Enes S. Omerović Dr. Marko Atilla Hoare Dr. Hatice Oruç Dr. Hrvoje Klasić Dr. Dragana Kujović SEKRETAR REDAKCIJE Dr. Enes Dedić Za izdavača Muhamed Nametak Lektura – bosanski, hrvatski, [...]
Prilozi br. 46 (2017)

Prilozi br. 46 (2017)

 Sarajevo 2017 • broj 46 REDAKCIJA: dr. Safet Bandžović dr. Sonja Dujmović dr. Fahd Kasumović dr. Elmedina Duranović dr. Hrvoje Klasić dr. Dragana Kujović dr. Vera Kržišnik Bukić dr. Hatidze Oruç dr. Marko Atilla Hoare dr. Enes Dedić (sekretar) Glavna i odgovorna urednica: DR. SENIJA MILIŠIĆ Za izdavača: Dr. Senija Milišić Prijevodi rezimea na engleski [...]
Prilozi br. 45 (2016)

Prilozi br. 45 (2016)

 Sarajevo 2016 • broj 45 REDAKCIJA: dr. Safet Bandžović dr. Sonja Dujmović dr. Fahd Kasumović dr. Muhamed Nametak dr. Hrvoje Klasić dr. Dragana Kujović dr. Vera Kržišnik Bukić dr. Hatidze Oruç dr. Marko Atilla Hoare sekretar Redakcije: Enes Dedić, MA Glavna i odgovorna urednica: DR. SENIJA MILIŠIĆ Za izdavača: Dr. Senija Milišić Prijevodi rezimea na [...]
Prilozi br. 44 (2015)

Prilozi br. 44 (2015)

 Sarajevo 2015 • broj 44 REDAKCIJA: Gjorgi Čakarjanevski Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Zdenko Radelić Edin Radušić Jasna Turkalj Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Prilozi br. 44 (2015) SADRŽAJ [...]
Prilozi br. 43 (2014)

Prilozi br. 43 (2014)

 Sarajevo 2014 • broj 43 REDAKCIJA: Gjorgi Cakarjanevski Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Zdenko Radelić Edin Radušić Jasna Turkalj Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prilozi br. 43 (2014) SADRŽAJ Editor’s Notes (Husnija Kamberović) 5 1. Husnija [...]
Prilozi br. 42 (2013)

Prilozi br. 42 (2013)

 Sarajevo 2013 • broj 42 REDAKCIJA: Gjorgi Čakarjanevski Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Zdenko Radelić Edin Radušić Jasna Turkalj Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Prilozi br. 42 (2013) SADRŽAJ [...]
Prilozi br. 41 (2012)

Prilozi br. 41 (2012)

 Sarajevo 2012 • broj 41 REDAKCIJA: Gjorgi Čakarjanevski Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Zdenko Radelić Edin Radušić Jasna Turkalj Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi [...]
Prilozi br. 40 (2011)

Prilozi br. 40 (2011)

 Sarajevo 2011 • broj 40 REDAKCIJA: Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Esad Kurtović Zdenko Radelić Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi br. 40 (2011) SADRŽAJ [...]
Prilozi br. 39 (2010)

Prilozi br. 39 (2010)

 Sarajevo 2010 • broj 39 REDAKCIJA: Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Esad Kurtović Zdenko Radelić Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi br. 39 (2010) SADRŽAJ [...]