Enter your keyword

Prilozi br. 42 (2013)

Prilozi br. 42 (2013)

 Sarajevo 2013 • broj 42


REDAKCIJA:
Gjorgi Čakarjanevski
Robert J. Donia
Amir Duranović (sekretar)
Hannes Grandits
Mustafa Imamović
Tomislav Išek
Zoran Janjetović
Dževad Juzbašić
Zdenko Radelić
Edin Radušić
Jasna Turkalj
Behija Zlatar

Glavni i odgovorni urednik:
HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Nermina Filipović

Riječ redakcije 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Salih Jalimam, Radoje Ljubišić – najznatniji trebinjski vlastelin 11
2. Dijana Pinjuh, Osnivanje sudbenih jedinica (kadiluka) u Imotskom i Ljubuškom 35
3. Marija Kocić, Englesko-osmanski odnosi u vreme ambasadora Vilijema Trambula (1686-1691) 43
4. Hana Younis, Veletrgovac kao kreditor 69
5. Željko Karaula, Prilozi za biografiju zapovjednika ustaške Crne legije Jure Francetića (1902.-1942.). Između ustaške ideologije i stvarnosti 103
6. Denis Bećirović, Izvori finansiranja Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini (1945-1962) s posebnim osvrtom na direktnu državnu pomoć 133
7. Merisa Karović, Masakr ispred gradske tržnice Markale 28. augusta 1995. godine 151

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Adnan Velagić, Administrativno-teritorijalne promjene u Hercegovini od 1945. do 1966. godine 189
2. Vera Katz, Platforma o budućoj jugoslavenskoj zajednici (Plan Izetbegović-Gligorov), Pogled iz bosanskohercegovačke perspektive 207

PRIKAZI

1. Godišnjak. Sarajevo: Centar za balkanološka ispitivanja ANUBiH, 2012, knjiga 41, 292 (Edin Veletovac) 229
2. Esad Kurtović, Vlasi Bobani. Sarajevo: Društvo za proučavanje srednjovjekovne bosanske historije, 2012, 162 (Elmedina Duranović) 236
3. Vermitteln – Übersetzen – Begegnen: Transferphänomene im europäischen Mittelalter und in der Frühen Neuzeit. Interdisziplinäre Annäherungen, ur. Balázs J. Nemes / Achim Rabus, Nova mediaevalia; Bd. 8, Göttingen: V & R Unipress, 2011, 278 (Nedim Rabić) 239
4. Tibor Živković, De Conversione Croatorum et Serborum – A Lost Source, Beograd: Istorijski institut, 255 (Dženan Dautović) 242
5. Боро Бронза, Аустријска политика према простору Босне и Херцеговине 1699–1788. Бања Лука: Филозофски факултет, 2012, 407 (Radovan Subić) 246
6. Bakir Tanović, Čurčića vakuf, osnovan 24.redžepa 1149.h.godine (28.novembar 1736.godine), Sarajevo: Dobra knjiga, 2012, 124 (Hana Younis) 247
7. Zijad Šehić, U mojoj Bosni – povodom stogodišnjice posjete cara Franje Josipa I Bosni i Hercegovini od 30. maja do 4. juna 1910. Sarajevo: Dobra knjiga, 2013, 221 (Seka Brkljača) 250
8. Hannes Grandits, Obitelj i socijalne promjene u hrvatskim selima (18.-20. stoljeće), Studije slučaja Bobovac i Lekenik. Zagreb: FF-press, 2012, 291 (Sabina Veladžić) 251
9. Edvin Pezo, Zwangsmigration in Friedenszeiten? Jugoslawische Migrationspolitik und die Auswanderung von Muslimen in die Türkei (1918 bi 1966). Südosteuropäische Arbeiten, 146, Oldenbourg Verlag, München 2013, 374 (Nedim Rabić) 254
10. Omer Hamzić, Gračanica i okolina u periodu između dva svjetska rata (pravno-politički i društveno-ekonomski razvoj). Travnik: Univerzitet u Travniku, Pravni fakultet u Kiseljaku, 2012, 453 (Enes S. Omerović) 257
11. Emily Greble, Sarajevo 1941 – 1945. Muslims, Christians, and Jews in Hitler’s Europe. Ithaca and London: Cornell University press, 2011, 276 (Sanja Gladanac) 260
12. Snježana Banović, Država i njezino kazalište; Hrvatsko državno kazalište u Zagrebu 1941. – 1945. Zagreb: Profil, 2012, 483 (Sanja Gladanac) 263
13. Husnija Kamberović, DŽEMAL BIJEDIĆ – politička biografija. Mostar: Muzej Hercegovine, 2012., 464 (Vera Katz) 268
14. Ksenija Cvetković-Sander, Sprachpolitik und nationale Identität im sozialistischen Jugoslawien (1945 – 1991). Serbokroatisch, Albanisch, Makedonisch und Slovenisch. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, Balkanologische Veroeffentlichungen, Band 50, 2011, 453 (Aldina Krečo) 272
15. Hrvatsko proljeće 40 godina poslije. Zagreb: Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2012, 439 (Haris Bajić) 274
16. Kosta Nikolić, Vladimir Petrović (prir.), Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 1, (januar – mart 1991), Institut za savremenu istoriju, Fond za humanitarno pravo, Beograd, 2011, 480., Od mira do rata: dokumenta Predsedništva SFRJ. Tom 2, (jun – jul 1991): rat u Sloveniji, Institut za savremenu istoriju, Beograd, 2012, 376 (Edin Omerčić) 277
17. Amra Čusto. Uloga spomenika u Sarajevu u izgradnji kolektivnog sjećanja na period 1941-1945. i 1992-1995. ̶ komparativna analiza. Sarajevo: Institut za istoriju, Kantonalni zavod za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa, 2013, 142 (Aida Ličina Ramić) 282
18. Božidar Jezernik (ur.), Imaginarni Turčin. Beograd: Biblioteka XX vek, 2010, 315 (Nedžad Novalić) 285
19. Bosna i Hercegovina 1941: Novi pogledi. Zbornik radova, Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 258 (Seka Brkljača) 289
20. SPOMENICA Ibrahima Karabegovića: zbornik radova /glavni i odgovorni urednik Husnija Kamberović/ Sarajevo: Institut za istoriju, 2013, 356 (Vera Katz) 290
21. Mustafa Imamović, Knjiga pamćenja, University press, Izdanja Magistrat, Sarajevo 2013. godine, 618 (Enes Pelidija) 294
22. Historijska traganja br. 10. Sarajevo: Institut za istoriju, 2012, 260 (Muhamed Nametak) 296
23. Ivan Čavlović, Historija muzike u Bosni i Hercegovini. Sarajevo: Muzička akademija, 2011, 388 str. (Nedžad Murić) 298
24. Tatsushi Fujiwara, Nazis no Kitchen: Tokio: Suiseisha, 2012, 450 str. (Mitsutoshi Inaba) 303
25. Okrugli stol 550 godina od osmanskog osvajanja srednjovjekovne Bosanske kraljevine. Sarajevo, 14. maj 2013. (Nedim Rabić) 309
Indeks autora 313
Upute saradnicima 315