Enter your keyword

Prilozi br. 46 (2017)

Prilozi br. 46 (2017)

 Sarajevo 2017 • broj 46


REDAKCIJA:
dr. Safet Bandžović
dr. Sonja Dujmović
dr. Fahd Kasumović
dr. Elmedina Duranović
dr. Hrvoje Klasić
dr. Dragana Kujović
dr. Vera Kržišnik Bukić
dr. Hatidze Oruç
dr. Marko Atilla Hoare
dr. Enes Dedić (sekretar)

Glavna i odgovorna urednica:
DR. SENIJA MILIŠIĆ

Za izdavača:
Dr. Senija Milišić

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Alma Hamza

Lektura:
Mr. Mehmed Kardaš

PREDGOVOR 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Salmedin Mesihović HELENISTIČKE PROTOKOMUNISTIČKE UTOPISTIČKE IDEJE I FILOZOFSKA UČENJA 13
2. Sedad Bešlija O POZICIJI I IMENIMA HERCEGOVAČKIH SANDŽAKBEGOVA U OSMANSKOJ ADMINISTRACIJI U 17. STOLJEĆU 53
3. Edin Veladžić BOŠNJAČKA VJERSKA INTELIGENCIJA I IZAZOVI NACIONALNE IDENTIFIKACIJE TOKOM AUSTROUGARSKOG RAZDOBLJA 75
4. Seka Brkljača DIRIGOVANI DRUŠTVENI ŽIVOT GRADA U TOTALNOM RATU – SARAJEVO OD 1914. DO 1918. GODINE 99
5. Sonja Dujmović RAT PROTIV PODANIKA – SLUČAJ JEFTANOVIĆ 117
6. Hana Younis “SELAMI I POLJUBCI SA FRONTA” 139
7. Sanja Gladanac PROMJENJIVOST SLIKE SARAJEVSKOG ATENTATA U UDŽBENICIMA HISTORIJE BOSNE I HERCEGOVINE 159
8. Senija Milišić “ROZENKAVALIR” (O ŽENSKOJ KOLABORACIJI U BOSNI I HERCEGOVINI ZA VRIJEME DRUGOG SVJETSKOG RATA) 175
9. Denis Bećirović USTAVNOPRAVNO REGULIRANJE POLOŽAJA VJERSKIH ZAJEDNICA KAO OSNOVA ZA PERIODIZACIJU HISTORIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI OD 1945. DO 1992. GODINE 193
10. Dženita Sarač-Rujanac USTAVNA REFORMA I BOSANSKOHERCEGOVAČKO RUKOVODSTVO KONCEM 1960-IH I POČETKOM 1970-IH GODINA 213
11. Jasmin Medić “OTAC, ČUVAJ MI DJECU…” – ZLOČINI U LOGORU OMARSKA 1992. GODINE 243
12. Zijad Šehić PRILIKE U BOSNI I HERCEGOVINI OD VAŠINGTONSKOG SPORAZUMA DO FORMIRANJA KONTAKT GRUPE (18. MART – 26. APRIL 1994) 269

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Hasan Škapur IZ RUKOPISNE ZAOSTAVŠTINE (Priredio Kemal Bašić) 297

PRIKAZI

1. Peter Burke, The French Historical Revolution. The Annales School, 1929–2014 (Dženan Dautović) 327
2. Steffen Patzold, Das Lehnswesen (Nedim Rabić) 335
3. Ivana Komatina, Crkva i država u srpskim zemljama od XI do XIII veka (Dženan Dautović) 339
4. Зборник радова: Власт и моћ – Властела моравске Србије од 1365. до 1402. године (Enes Dedić) 346
5. Марко Шуица, Вук Бранковић. Славни и велможни господин (Enes Dedić) 351
6. Ivan Čolović, Smrt na Kosovu polju, Istorija kosovskog mita (Edin Omerčić) 355
7. Izgubljeno je samo ono čega smo se odrekli! Ibrahim Hodžić, Uvod u genealogiju i historiju familije (Ramiza Smajić) 360
8. Amila Kasumović, Austrougarska trgovinska politika u Bosni i Hercegovini 1878–1914 (Hana Younis) 363
9. Sve se to krilo, a moglo se pretpostaviti Andrej Rodinis, Velika praznina, Njemački ratni zarobljenici na radu u Bosni i Hercegovini (Senija Milišić) 368
10. Stvaranje socijalističkog čovjeka. Hrvatsko društvo i ideologija jugoslavenskog socijalizma (ur. Igor Duda) (Aida Ličina-Ramić) 372
11. Amir Duranović, Snažan eho brionski: odjeci Brionskog plenuma u Bosni i Hercegovini 1966. godine (Igor Mišković) 375

IN MEMORIAM

1. Akademik Dubravko Lovrenović (1956–2017) 383
2. Prof. dr. Mustafa Imamović (1941–2017) 386
INDEKS AUTORA 391
UPUTE SARADNICIMA 393