Enter your keyword

Prilozi br. 47 (2018)

Prilozi br. 47 (2018)

 Sarajevo 2018 • broj 47


GLAVNA I ODGOVORNA UREDNICA
Dr. Hana Younis

REDAKCIJA
Dr. Zijad Šehić
Dr. Fahd Kasumović
Dr. Elmedina Duranović
Dr. Sedad Bešlija
Dr. Enes S. Omerović
Dr. Marko Atilla Hoare
Dr. Hatice Oruç
Dr. Hrvoje Klasić
Dr. Dragana Kujović

SEKRETAR REDAKCIJE
Dr. Enes Dedić

Za izdavača
Muhamed Nametak

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Mirela Omerović

Lektura – engleski jezik
Anela Hodžić

RIJEČ UREDNICE 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Goran Popović PUTNA STANICA AD DRINUM 11
2. Edin Veletovac PRILOG POZNAVANJU NAJRANIJE HISTORIJE KRŠĆANSTVA NA ŠIREM PODRUČJU GRADA SARAJEVA 31
3. Hana Younis “NEZAKONITA” DJECA PRED ZAKONOM – DOKAZIVANJE OČINSTVA U BOSNI I HERCEGOVINI NA RAZMEĐU 19. I 20. STOLJEĆA 45
4. Amila Kasumović KONKUBINAT U BOSNI I HERCEGOVINI NA PRIJELOMU 19. I 20. STOLJEĆA 69
5. Tomasz Jacek Lis BOSNA I HERCEGOVINA U OČIMA POLJAKA – POLJSKI PUTOPISI O BOSNI I HERCEGOVINI U AUSTROUGARSKOM RAZDOBLJU 91
6. Muhamed Nametak POKUŠAJ SARADNJE SRPSKIH I MUSLIMANSKIH ELITA U FINANSIJAMA PRED PRVI SVJETSKI RAT 107
7. Haris Zaimović SARAJEVSKA GRADSKA UPRAVA: PRESJEK ORGANIZIRANJA I DJELOVANJA UPRAVNIH INSTITUCIJA NA PODRUČJU GRADA SARAJEVA 1878–1945. 121
8. Siniša Lajnert DIONIČARSKO DRUŠTVO VICINALNE ŽELJEZNICE VINKOVCI – BRČKO (1886–1940) 143
9. Enes S. Omerović ŠKOLE SA NJEMAČKIM NASTAVNIM JEZIKOM U BOSNI I HERCEGOVINI (1918–1941) 171
10. Muhidin Pelesić USTAŠA NA ORIJENTU 197
11. Adnan Jahić ODNOS ISLAMSKE VJERSKE ZAJEDNICE NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE PREMA VOJNO-POLITIČKOJ AKCIJI HAFIZA MUHAMEDA EF. PANDŽE U JESEN 1943. GODINE 217
12. Драженко Ђуровић САРАЈЕВСКИ ИНФОРМБИРОOВАЦ: ЈУРАЈ МАРЕК 229
13. Mirza Džananović ABDIĆI MEĐU NAMA – ODJECI AFERE “AGROKOMERC” U ZENICI 247
14. Zilha Mastalić-Košuta VOJNA OPERACIJA “ČAGALJ” I DOGAĐAJI NA PODRUČJU MOSTARA JUNA 1992. GODINE 269

PRIKAZI

1. Милош Ивановић, “Добри људи” у српској средњовековној држави (Amer Maslo) 295
2. Esad Kurtović, Iz povijesti dubrovačkog zaleđa (Enes Dedić) 298
3. Sedad Bešlija, Istimâlet – Bosna u osmanskoj političkoj strategiji (15. i 16. stoljeće) (Faruk Taslidža) 301
4. Adnan Jahić, Muslimansko žensko pitanje u Bosni i Hercegovini. Žena u intelektualnom i društvenom životu Bošnjaka od aneksije do Zakona o zabrani nošenja zara i feredže (1908–1950) (Mehmed Hodžić) 305
5. Fatima Hadžić, Muzičke institucije u Sarajevu (1918–1941): Oblasna muzička škola i Sarajevska filharmonija (Enes S. Omerović) 310
6. Strategije simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Europe (Dženita Sarač-Rujanac) 314
7. Zbornik radova, Jugoslavija u istorijskoj perspektivi (Saima Lojić) 321
INDEKS AUTORA 327
UPUTE SARADNICIMA 329