Enter your keyword

Prilozi br. 52 (2023)

Prilozi br. 52 (2023)

Sarajevo 2023 • broj 52


GLAVNI I ODGOVORNI UREDNIK/EDITOR-IN-CHIEF
Sedad Bešlija
sedad.beslija@iis.unsa.ba

SEKRETAR/SECRETARY
Amir Džinić
amir.dzinic@iis.unsa.ba

REDAKCIJA/EDITORIAL BOARD
Safet Bandžović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Adnan Busuladžić, Univerzitet u Sarajevu – Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina)
Sanja Gladanac Petrović, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i
Hercegovina)
Adnan Jahić, Univerzitet u Tuzli – Filozofski fakultet (Bosna i Hercegovina)
Jasmin Medić, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Muhamed Nametak, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i
Hercegovina)
Hana Younis, Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju (Bosna i Hercegovina)
Adis Zilić, Univerzitet “Džemal Bijedić” u Mostaru – Fakultet humanističkih nauka,
Bosna i Hercegovina
Sevba Abdula, Balkan Studies Foundation (Sjeverna Makedonija)
Carl Bethke, Univeritet Leipzig (Njemačka)
Vera Constantini, Università Ca’ Foscari Venezia (Italija)
Giorgio Ennas, Franklin Univeritet (Švicarska)
Ali Erken, Marmara Üniversitesi – Institut za istraživanje Srednjeg istoka i islamskih
zemalja (Republika Turska)
Danijel Vojak, Institut društvenih znanosti “Ivo Pilar” (Hrvatska)

Lektura – bosanski, hrvatski, srpski jezik
Jasmina Mujezin

Lektura – engleski jezik
Damir Bešlija

Uvodna riječ 7

ČLANCI I RASPRAVE

Esad Kurtović
Šain Žunjević iz Jeleča (1431-1440)
13
Adis Zilić
Mustafa-beg Milivojević na funkciji hercegovačkog sandžak-bega
41
Behçet Loklar
Stećci Kraljeve Sutjeske u jednom sudskom slučaju Sarajevskog suda iz 1774. godine
87
Željko Karaula
Sudski istražitelj Leo Pfeffer i njegova “Istraga u Sarajevskom atentatu”
105
Amir Duranović
Zemljotres i savezništvo: prilog poznavanju jugoslavensko-turskih odnosa početkom 1953. godine
139
Edin Omerčić
Bosna i Hercegovina u demografskoj projekciji Srpske demokratske stranke: od regionalizacije do dehumanizacije
163
Mesud Šadinlija
Oznake, zastave, činovi i drugi simboli identiteta u Armiji Republike Bosne i Hercegovine 1992–1995.
199

PRIKAZI

Srđan Rudić, Bosanska vlastela u XV veku. Prosopografska studija. Istorijski institut Beograd – Univerzitet u Banjoj Luci – Centar za napredne srednjovekovne studije, Beograd – Banja Luka, 2021, 330 str., (ćirilica), (Enes Dedić) 223
Tomislav Matić, Bishop John Vitez and Early Renaissance Centar Europe: The Humanist Kingmaker. Beyond Medieval Europe, ARC Humanities Press, 2022, 248 str., (Amina Abaspahić) 228
Jean-Baptieste Évariste Pricot de Sainte-Marie, Hercegovina: geografska, historijska i statistička studija (prevod s francuskog jezika Almira Drina). Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti, Mostar, 2023, 161 str., (Faris Šačić) 236
Ramiza Smajić, Migracije i Bosanski ejalet: 1683–1718. Sarajevo: Univerzitet u Sarajevu – Institut za historiju, 2022, 390 str., (Amir Džinić) 243
Ramiza Smajić, Osmanski popisni defteri stanovništva Visokog i okoline iz 1850. godine. Sarajevo: Institut za islamsku tradiciju Bošnjaka, 2022, 565 str., (Emrah Seljaci) 248
Husref Tahirović, Dr. Isak Samokovlija: Život u bijelom mantilu. Sarajevo: Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, 2023, 200 str., (Omer Merzić) 251
Perica Hadži-Jovančić, Treći rajh i Jugoslavija; Ekonomija straha, 1933–1941. Beograd: Društvo za urbanu istoriju, 2022, 294 str., (Sanja Gladanac Petrović) 254
Muamer Džananović, Jasmin Medić, Hikmet Karčić, Nastanak Republike Srpske: od regionalizacije do strateških ciljeva (1991–1992), Sarajevo, 2023, 268 str., (Mustafa Dedović) 260

 

INDEKS AUTORA 265
UPUTE AUTORIMA/AUTORICAMA 267

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.