Enter your keyword

Prilozi br. 18 (1981)

Prilozi br. 18 (1981)

godina XVII • Sarajevo 1981 • broj 18


Redakcioni odbor:
DR DRAGO BOROVČANIN
DR RAFAEL BRČIĆ
DR AHMED HADŽIROVIĆ
DR IBRAHIM KARABEGOVIĆ
DR DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ
DR NUSRET ŠEHIĆ
DR MILAN VASIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
DR NUSRET ŠEHIĆ

Sekretar Redakcije:
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik:
IBRAHIM KEMURA

Za izdavača: Dr Ibrahim Karabegović

Lektor: Tihomir Klarić

Prevodi rezimea na njemački jezik: Ingrid Kostić

Korektor: Ibrahim Kemura

Др Здравко Антонић, др Венцеслав Глишић, КПЈ у изградњи nолитичких и војних основа НОП-а. Савјетовање у Столицама 1941. 9

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

1. Недим Филиповић, О једном аспекту корелације између исламизације и чифтлучења 25
2. Мр Ибрахим Тепић, Изградња саобраћајница у Босни и Херцеговини од средине 19. вијека до аустроугарске окупације 45
3. Др Милорад Екмечић, Карактеристике Берлинског конгреса 1878. године 73
4. Мр Томислав Краљачић, Калајева политичка прошлост и дјелатност до 1882. године 101
5. Др Иљас Хаџибеговић, Раднички социјалистички покрет у Босни и Херцеговини до краја првог свјетског рата и стварања заједничке државе 1918. године 121
6. Будимир Миличић, Привредни развитак Сарајева 1919-1941. године 155

ПРИЛОЗИ

1. Др Муахмед Хаџијахић, О мањинским етничким скупинама у Босни и Херцеговини у 18. и 19. стољећу до окупације 1979. 203
2. Мр Енес Пелидија, О улози руског пуковника Михаила Милорадовића у дизању устанка црногорских, брдских и херцеговачких племена 1711. године против турске власти 221
3. Др Лука Ђаковић, Настојања надбискупа Штадлера око стјецања црквене аутономије у Босни и Херцеговини 231
4. Др Џевад Јузбашић, Босанскохерцеговачки сабор и оснивање поштанске штедионице 257
5. Сенија Пенава, Избори и литература о проблемима еманципације муслиманске сцене у Босни и Херцеговини 273
6. Мони Финци, О социјалној и политичкој диференцијацији међу сарајевским Јеврејима у раздобљу 1918-1941. године 285
7. Херберт Штајнер, О контактима аустријских и југословенских комуниста уочи и за вријеме другог свјетског рата 297
8. Др Здравко Антонић, О »Записима« Родољуба Чолаковића као историјском извору 305
9. Славица Кларић, Прилог проучавању послијератске обнове и изградње порушених насеља у Босни и Херцеговини 311

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

1. Мухамед А. Карамехмедовић, Умјетничка обрада метала, Библиотека »Културно насљеђе«. ИРО »Веселин Маслеша« ОО Издавачка дјелатност, Сарајево, 1980., 466 стр. (мр Борис Нилевић) 319
2. Драгољуб Драгојловиќ-Вера Антиќ, Богомилството во средновековната грага, Македонска академија на науките и ументностите, Скопје, 1978., стр. 275 (Салих Јалимам) 321
3. Иван Божић, Немирно поморје XВ века, Српска књижевна задруга, Београд, 1979., 415 стр. (Војка Бесаровић) 325
4. Первое сербское восстание 1804-1813 гг. и Россия, Книга первая 1804-1807, Издатељбство »Наука«, Москва, 1980., 480 стр. (мр Ибрахим Тепић) 327
5. Мидхат Шамић, Француски путници у Босни и Херцеговини у 19. стољећу (1836-1878) и њихови утисци о њој, »Веселин Маслеша«, Сарајево, 1981., 330 стр. (мр Ибрахим Тепић) 332
6. Србија у завршној фази велике источне кризе (1877-1878), Научни скуп, Историјски институт, Зборник радова, књ. 2. »Просвета«, Београд, 1979., стр. 508 (мр Душан Берић) 335
7. Мешовита грађа (Мисцелланеа), књ. 7, Историјски институт, Грађа, Књ. 18, »Просвета«, Београд, 1979., стр. 253 (мр Душан Берић) 340
8. Др Иљас Хаџибеговић, Постанак радничке класе у Босни и Херцеговини и њен развој до 1914. године, Сарајево, Свјетлост, 1980., стр. 400 (Вера Кац) 345
9. Бања Лука у радничком покрету у НОБ, Зборник сјећања, Бања Лука, Издање Института за историју Бања Лука, април 1991. књ. 1, стр. 445 (Сека Бркљача) 348
10. Др Бранко Петрановић, Историја Југославије 1918-1978, Нолит, Београд, 1980. (др Драго Боровчанин)  352
11. Др Милан М. Миладиновић, Основне моралне вредности социјалистичке револуције у Југославији 1941-1945, Лесковац, Библиотека Народног музеја у Лесковцу, књига 27, 1980., стр. 264 (Тихомир Кларић) 357
12. Војно-политичко саветовање у Столицама-значај и последице за НОР, НИРО Експорт-прес, Београд, 1980., 452 стр. (др Здравко Антонић) 361
13. Хисторија радничког покрета, НОР-а и социјалистичке револуције у Истри, Хрватском приморју и Горском котару, год. III/1980, св. 3, Ријека, Центар за хисторију радничког покрета и НОР-а Истре, Хрватског приморја и Горског котара, 1980., 385 стр. (Катица Тадић) 364
14. Научни скуп »Народи и земље у култури раног средњег вијека« (Popoli e paesi nella cultura altomedievale) (Војка Бесаровић) 367

ИЗ ИНСТИТУТА

1. Група аутора. Студијски пројекат дјела «Историја савеза комуниста Босне и Херцеговине« 371
2. Др Драго Боровчанин, Рад Института у 1980. години 395