Enter your keyword

Prilozi br. 42 (2013)

Prilozi br. 42 (2013)

 Sarajevo 2013 • broj 42 REDAKCIJA: Gjorgi Čakarjanevski Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Zdenko Radelić Edin Radušić Jasna Turkalj Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Prilozi br. 42 (2013) SADRŽAJ [...]
Prilozi br. 41 (2012)

Prilozi br. 41 (2012)

 Sarajevo 2012 • broj 41 REDAKCIJA: Gjorgi Čakarjanevski Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Zdenko Radelić Edin Radušić Jasna Turkalj Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi [...]
Prilozi br. 40 (2011)

Prilozi br. 40 (2011)

 Sarajevo 2011 • broj 40 REDAKCIJA: Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Esad Kurtović Zdenko Radelić Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi br. 40 (2011) SADRŽAJ [...]
Prilozi br. 39 (2010)

Prilozi br. 39 (2010)

 Sarajevo 2010 • broj 39 REDAKCIJA: Robert J. Donia Amir Duranović (sekretar) Hannes Grandits Mustafa Imamović Tomislav Išek Zoran Janjetović Dževad Juzbašić Esad Kurtović Zdenko Radelić Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Nermina Filipović Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi br. 39 (2010) SADRŽAJ [...]
Prilozi br. 38 (2009)

Prilozi br. 38 (2009)

 Sarajevo 2009 • broj 38 REDAKCIJA: Robert J. Donia Amir Duranović Mustafa Imamović Tomislav Išek Dževad Juzbašić Esad Kurtović Zdenko Radelić Behija Zlatar Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Senada Kreso Lektor: Mr. Mirela Omerović Prilozi br. 38 (2009) SADRŽAJ Riječ redakcije 7 ČLANCI I [...]
Prilozi br. 37 (2008)

Prilozi br. 37 (2008)

Sarajevo 2008 • broj 37 Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Senada Kreso Lektor: Mr. Halima Sofradžija Prilozi br. 37 (2008) SADRŽAJ Riječ redakcije 7 ČLANCI I RASPRAVE 1. Ibrahim Tepić, O FINANSIJSKOM POLOŽAJU BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAVU OSMANSKOG CARSTVA OD 50-TIH DO 70-IH GODINA XIX STOLJEĆA U SVJETLU RUSKIH IZVORA [...]
Prilozi br. 36 (2007)

Prilozi br. 36 (2007)

 Sarajevo 2007 • broj 36 REDAKCIJA: Robert J. Donia Tomislav Išek Dževad Juzbašić Ibrahim Karabegović Vera Katz (sekretar) Vera Kržišnik-Bukić Dubravko Lovrenović Enes Pelidija Mirko Valentić Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Senada Kreso Lektor: Mr. Halima Sofradžija Prilozi br. 36 (2007) SADRŽAJ Riječ redakcije [...]
Prilozi br. 35 (2006)

Prilozi br. 35 (2006)

Sarajevo 2006 • broj 35 REDAKCIJA: Robert J. Donia Tomislav Išek Dževad Juzbašić Ibrahim Karabegović Vera Katz (sekretar) Vera Kržišnik-Bukić Dubravko Lovrenović Enes Pelidija Mirko Valentić Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Senada Kreso Prilozi br. 35 (2006) SADRŽAJ Riječ redakcije 7 ČLANCI I RASPRAVE [...]
Prilozi br. 34 (2005)

Prilozi br. 34 (2005)

 Sarajevo 2005 • broj 34 REDAKCIJA: Robert J. Donia Tomislav Išek Dževad Juzbašić Ibrahim Karabegović Vera Katz (sekretar) Vera Kržišnik-Bukić Dubravko Lovrenović Enes Pelidija Mirko Valentić Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Senada Kreso Emily Greble Babić Lektor: Mr. Halima Sofradžija Prilozi br. 34 (2005) [...]
Prilozi br. 33 (2004)

Prilozi br. 33 (2004)

 Sarajevo 2004 • broj 33 REDAKCIJA: Robert J. Donia Tomislav Išek Dževad Juzbašić Ibrahim Karabegović Vera Katz (sekretar) Vera Kržišnik-Bukić Dubravko Lovrenović Enes Pelidija Mirko Valentić Glavni i odgovorni urednik: HUSNIJA KAMBEROVIĆ Za izdavača: Dr. Husnija Kamberović Prijevodi rezimea na engleski jezik: Senada Kreso Lektor: Mr. Halima Sofradžija Prilozi br. 33 (2004) SADRŽAJ NAUČNE RASPRAVE [...]