Enter your keyword

Prilozi br. 37 (2008)

Prilozi br. 37 (2008)

Sarajevo 2008 • broj 37


Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović


Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso


Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

Riječ redakcije 7

ČLANCI I RASPRAVE

1. Ibrahim Tepić, O FINANSIJSKOM POLOŽAJU BOSNE I HERCEGOVINE U SASTAVU OSMANSKOG CARSTVA OD 50-TIH DO 70-IH GODINA XIX STOLJEĆA U SVJETLU RUSKIH IZVORA 11
2. Hatidža Čar-Drnda, INTEGRACIJA NEKIH EGIPĆANA (MISIRIJUN) U BOSANSKO DRUŠTVO 31
3. Vojćeh Ščepanjski, LOKALNI ALBANSKO-SRPSKI SUKOBI U RAZDOBLJU 1881-1912: POKUŠAJ NOVE, TIPOLOŠKE KARAKTERISTIKE 45
4. Sonja Dujmović, PRILOG PITANJU CENTRALIZMA – UČEŠĆE SRBA U UPRAVNIM TIJELIMA BOSNE I HERCEGOVINE 1918-1941. 75
5. Adnan Jahić, OBNOVA AUTONOMIJE ISLAMSKE ZAJEDNICE U BOSNI I HERCEGOVINI 1936. GODINE 95
6. Vera Katz, IDEOLOŠKA UPOTREBA OTKRIVANJA SPOMEN-PLOČE GAVRILU PRINCIPU U ODGOJU I OBRAZOVANJU GENERACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI 113

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Esad Kurtović, NOVI PODACI O VIDOVOM POLJU 129

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Robert J. Donia, NEUVJERLJIVA KOLONIJA: KOCEPTUALIZACIJA AUSTRO-UGARSKE ERE U BOSNI I HERCEGOVINI 137
2. Marko Attila Hoare, ULOGA AUSTRO-UGARSKE VLASTI U NASTANKU BOSANSKIH NACIONALNIH POKRETA 143
3. Clemens Ruthner, ‘NAŠ ’ MALI ‘ORIJENT ’ JEDNO POSTKOLONIJALNO ČITANJE AUSTRIJSKIH I NJEMAČKIH KULTURALNIH NARATIVA O BOSNI I HERCEGOVINI 1878-1918. 149

POLEMIKE

1. Goran Miloradović, ISTORIJSKA NAUKA I PARAISTORIJSKI MIT: Odgovor Seniji Milišić na prikaz knjige: Goran Miloradović, Karantin za ideje. Logori za izolaciju “sumnjivih elemenata“u Kraljevini SHS, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2004, 377. (Prilozi, 35/2006) 171
2. Denis Veladžić, O BOSNI I HERCEGOVINI IZMEĐU TITA I RATA: (Neven Anđelić, Bosna i Hercegovina: Između Tita i rata. Beograd: Samizdat B92, 2005, 277 str.)

 

179

PRIKAZI

1. Emir O. Filipović. Tibor Živković: Forging Unity – The South Slavs Between East and West: 550-1150, Belgrade: The Institute of History, 2008, 350 str. 189
2. Elmedina Kapidžija. Desanka Kovačević-Kojić, Gradski život u Srbiji i Bosni (XIV – XV vijek), Beograd: Istorijski institut, 2007, Studia Historica Collecta, 496 str. 193
3. Boro Bronza. Johannes Koll (Hrsg.), Nationale Bewegungen in Belgien. Ein historischer Überblick, Niederlande-Studien, Band 37, Münster 2005, str. 196 196
4. Boro Bronza. Christiane Küchler Williams, Erotische Paradiese. Zur europäischen Südseerezeption im 18. Jahrhundert, Göttingen: 2004, 232 str. 201
5. Hana Younis. Privatni život kod Srba u devetnaestom veku, priredili Ana Stolić, Nenad Makuljević. Beograd: CLIO, 2006, 1041 str. 206
6. Hana Younis. Galib Šljivo, Bosna i Hercegovina 1861-1869. Tešanj: Planjax, 2005, 609 str. 211
7. Hana Younis. Dubravka Stojanović, Kaldrma i asfalt, urbanizacija i modernizacija Beograda 1890-1914. Beograd: UDI, 2008, 382 str. 213
8. Amir Duranović. Zijad Šehić, U smrt za cara i domovinu!: Bosanci i Hercegovci u vojnoj organizaciji Habsburške monarhije 1878–1918. Sarajevo: Sarajevo Publishing, 2007, 305 str. 216
9. Enes Omerović. Edin Mutapčić, Agrarna reforma u Bosni i Hercegovini i njeno zakonodavstvo (1918-1941). Gradačac: Javna biblioteka “Alija Isaković“, 2007, 260 str. 221
10. Enes Omerović. Ivana Dobrivojević, Državna represija u doba diktature kralja Aleksandra 1929-1935. Beograd: Institut za savremenu istoriju, 2006, 370 str. 224
11. Sonja Dujmović. Mile S. Bjelajac, Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije 1918-1941., Studija o vojnoj eliti i Biografski leksikon, Institut za noviju istoriju Srbije, Dobra d.o.o., Beograd, 2004, 361 str. 228
12. Mirza Hujić. Mustafa Imamović, Vjerske zajednice u Bosni i Hercegovini i Jugoslaviji između dva svjetska rata. Sarajevo: Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu, 2008, 162 str. 231
13. Sanja Gladanac. Staniša Brkić, “Ime i broj: Kragujevačka tragedija 1941”. Kragujevac: Spomen-park Kragujevački oktobar, 2007., 220 str. 234
14. Sanja Gladanac. H. Džejms Bergvin, Imperija na Jadranu, Musolinijevo osvajanje Jugoslavije 1941–1943. Beograd: Službeni glasnik, 2007, 275 str. 238
15. Galib Šljivo. Sead Selimović, Senaid Hadžić, Tuzlanski kraj 1851.-1991. Demografske i socijalne promjene. Tuzla: OFF-SET, 2007, 232 str. 242
16. Dženita Sarač. Nebojša Popov, Društveni sukobi – Izazov sociologiji. “Beogradski jun” 1968. Beograd: Službeni glasnik, 2008, 310 str. 244
17. Mina Kujović. Dr. Jusuf Mulić, Hercegovina. (3 knjige). Mostar: Muzej Hercegovine, 2004 (2007), (542; 491; 522 str.) 248
18. Admir Mulaosmanović. Ilan Pappe, Etničko čišćenje u Palestini. Sarajevo: Bookline, 2008, 346 str. 251
19. Husnija Kamberović. Mustafa Imamović, Knjige i zbivanja. Sarajevo: Magistrat, 2008, 746 str. 253
20. Vesna Ivanović. Georges-Henri Soutou, Nesiguran savez: Francusko – njemački političko – strateški odnosi od 1954. do 1996. (prevela Vesna Lisičić). Zagreb: Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, 2006, 345 str. 255
21. Edin Omerčić. Florence Hartmann, Mir i kazna, tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa. Sarajevo: Buybook, 2007, 209 str. 259
22. Emina Huseinspahić. Streger, Manfred B., Globalizacija, Sarajevo: “Šahinpašić”, 2005, 157 str. 261
23. Husnija Kamberović. Bahrudin Bijedić, The Windy City: Konzulove depeše. Sarajevo: Istorijski arhiv, 2007, 381 str. 265
24. Seka Brkljača. Kasim Isović, Sabrani radovi. Sarajevo: Arhiv Bosne i Hercegovine, 2007, 583 str. 268
25. Edis Mesihović. Adamir Jerković, Istočno od Daytona – Alija izbliza, I-III, Zenica: Dom štampe, 2005, (363; 263; 279 str.) 271
26. Adamir Jerković. Derek Chollet, Tajna povijest Daytona – Američka diplomacija i mirovni proces u Bosni i Hercegovini 1995. (s engleskog preveo Zoran Bošnjak) Zagreb: Golden marketing-Tehnička knjiga, 2007, 423 str. 275
27. Enis Omerović. Stjepan Lapenda, Diplomacija-načela i funkcije. Split: Redak, 2007, 213 str. 279
28. Vera Katz. Stoljeće HKD Napredak (1902.-2002.). Zbornik radova znanstvenoga simpozija u povodu 100. obljetnice osnutka HKD Napredak, održanoga 6. i 7. rujna 2002. u Sarajevu. Sarajevo-Zagreb: HKD Napredak, Sarajevo-HKD Napredak, Zagreb. 2007. 631 str. 282
29. Merisa Karović. Bosna i Hercegovina – jezgro velikosrpskog projekta, Sonja Biserko (ur.). Beograd: Helsinški odbor za ljudska prava, 2006, 1125 str. 286
30. Zilha Mastalić. Genocid – slučajevi, poređenja i savremene rasprave (ur. Steven L. B. Jensen), Sarajevo: Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, 2007, 403 str. 291
31. Бојан Стојнић. Душан Јончић, др Гојко Маловић, Саша Илић, Нада Петровић, Водич кроз збирке. Београд: Архив Србије и Црне Горе, 2007, 193 стр. 295
32. Бојан Стојнић. Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије (август-децембар) 1930. године, књ. 1. Приредили: Нада Петровић, Саша Илић, Увод: проф. др Милан Ристовић, (Београд: Архив Србије и Црне Горе, 2005) XIV + 298 стр. и Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1931. годину, књ. 2. Приредили: Нада Петровић, Јелена Бакић, Предговор: др Момчило Павловић, (Београд: Архив Србије и Црне Горе, 2007) XII + 527 стр. 300
33. Mina Kujović. Obilježavanje 60 godina arhivske službe u Bosni i Hercegovini (1947-2007) 303
34. Amir Duranović. K. und k. pošta u Bosni i Hercegovini 1878-1918: Historijski muzej BiH, Sarajevo, 4-14. 9. 2008. 305

IN MEMORIAM

1. Husnija Kamberović, Prof. dr . Nedim Šarac (1926-2008) 309
2. Prof. dr. Ibrahim Karabegović, Dr. Rasim Hurem (1927-2008) 313
INDEKS AUTORA 317
UPUTE SARADNICIMA 319