Enter your keyword

Prilozi br. 16 (1979)

Prilozi br. 16 (1979)

godina XV • Sarajevo 1979 • broj 16


Redakcioni odbor:
DR DRAGO BOROVČANIN
DR RAFAEL BRČIĆ
DR AHMED HADŽIROVIĆ
DR IBRAHIM KARABEGOVIĆ
DR DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ
DR MILAN VASIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
DR NUSRET ŠEHIĆ

Sekretar Redakcije:
MR ENES PELIDIJA

Za izdavača: Dr Ibrahim Karabegović

Lektor: Muris Idrizović

Prevodi rezimea na njemački jezik: Ingrid Kostić

Tehnički urednik i korektor: Ibrahim Kemura

ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ

1. Др Ибрахим Карабеговић, Дјелатност Ђуре Ђаковића у радничком покрету у Босни и Херцеговини од 1905 до 1921. 11
2. Др Јержи Сковронек, Концепција нације »Хотела Ламбер« у конфронтацији са балканском стварношћу 21
3. Др Богумил Храбак, Арбанаси и њихова лига према окупацији Босне и Херцеговине 1878. године 37
4. Мустафа Мемић, Карактеристике покрета отпора против спровођења одлука Берлинског конгреса у гусињском округу (1878-1880) 49
5. Др Божо Маџар, Дјелатност српске опозиције у Мостару у првој фази борбе за вјерско-просвјетну самоуправу 77
6. Др Лука Ђаковић, Комбинације мађарских политичких фактора 1915. године око прикључења Босне и Херцеговине Угарској 103
7. Ибрахим Кемура, Утицај комуниста на рад »Гајрета« у Мостару уочи другог свјетског рата 147
8. Мр Рафаел Брчић, Везе и сарадња комуниста Сплита и Ливањског подручја прије и за вријеме НОБ-е 163

ПРИЛОЗИ

1. Др Паво Живковић, Учешће босанске властеле у диоби Конавала 181
2. Мр Ђуро Тошић, О дријевској царини 189
3. Мр Енес Пелидија, О приликама у Босанском ејалету првих година XBIII стољећа 197
4. Војка Бесаровић, Поглед на историју босанскохерцеговачких Јевреја у периодима османске и аустроугарске владавине 205
5. Др Лука Ђаковић, Ђуро Ђаковић у сјећањима чланова његове најуже родбине, другова и пријатеља 217
6. Др Љубинка Башовић, Прилог истраживању радничких библиотека и читаоница у Босни и Херцеговини између два свјетска рата (1918-1941) 223

ДИСКУСИЈА

1. Др Мирјана Грос, Који су заправо основни проблеми наше хисторијске знаности? 239

БИБЛИОГРАФИЈА

1. Ристо Бесаровић, Прилози за библиографију написа о Босни и Херцеговини у Бечком листу »Ostdeutsche Rundschau« 1890-1918. 263

ПРИКАЗИ И ОСВРТИ

1. Уједињена омладина српска и њено доба 1860-1875., Грађа из совјетских архива. Матица српска. Нови Сад 1977, стр. 399 (мр Ибрахим Тепић) 291
2. Тодор Крушевац, Босанскохерцеговачки листови у XIX веку. Веселин Маслеша, Библиотека »Културно насљеђе«, Сарајево, 1978. стр. 412 (Жељка Врдољак) 294
3. Борис Ћорић, Нада, 1895-1909. књига I – II. Сарајево, »Свјетлост«, ООУР издавачка дјелатност, 1978. Књига I: Књижевно-историјска монографија (стр. 921) и књига II: Библиографија (стр. 815), Библиотека »Културно насљеђе« (Катица Тадић) 299
4. Др Мирољуб Васић, Револуционарни омладински покрет у Југославији 1929-1941. »Народна књига«, издање Института за савремену историју, Београд 1977. стр. 710 (Војка Бесаровић) 301
5. Ђуро Ђаковић- Живот и дјело. (Научни скуп, Славонски Брод, 24 и 25 априла 1979.) (др Ахмед Хаџировић) 308
6. Ђуро Ђаковић- Живот и дјело (грађа за монографију), Хисторијски институт Славоније и Барање. Славонски Брод 1979., (594 + XXII), (Тончи Грбеља) 311
7. Хамдија Поздерац, Прилог проучавању националних односа и социјалистичког заједништва, »Свјетлост«, Сарајево 1978.. стр. 214 (Сенија Пенава) 314
8. Петнаеста мајевичка бригада, (сјећања и чланци), Војно-издавачки завод, Београд 1979., стр. 557+3, (др Здравко Антонић) 318
9. Душан Биланџић, Хисторија Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, »Школска књига« Загреб 1978., (др Драго Боровчанин) 321
10. Др Најдан Пашић, Социјалистичко самоуправљање у Југославији »Радничка штампа«, Београд 1978., стр. 302 (Вера Кац) 327
11. Прилози за оријенталну филологију XXVI/1976. Сарајево 1978., cтр. 337, (Војислав Вујановић) 330

ИЗ ИНСТИТУТА

1. Др Драго Боровчанин, Рад Института у 1978. години 335