Enter your keyword

Prilozi br. 21 (1985)

Prilozi br. 21 (1985)

godina XX • Sarajevo 1985 • broj 21


Redakcioni odbor:
TOMISLAV IŠEK
IBRAHIM KARABEGOVIĆ
AVDO SUĆESKA
NEDIM ŠARAC
MARKO ŠUNJIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Sekretar redakcije:
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik:
IBRAHIM KEMURA

Za izdavača:
IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Lektor:
TIHOMIR KLARIĆ

Korektor:
IBRAHIM KEMURA

Prevodilac:
SREBREN DIZDAR

Bibliografska obrada:
SUZANA SRNDOVIĆ

Enver Redžić, Tito i jugoslovenska misao 9

STUDIJE, ČLANCI I RASPRAVE

1. Enver Imamović, Rimske rudarske ceste na području Bosne i Hercegovine 31
2. Marko Šunjić, Pogledi na problem opadanja i propasti Rimskog Carstva 53
3. Mladen Ančić, Gdje je bio podignut prvi franjevački samostan u srednjovjekovnoj Bosni 95
4. Boris Nilević, Kulturna misija srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini 1463-1557. godine 115
5. Nusret Šehić, Počeci formiranja građanskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini nakon stvaranja Kraljevine SHS (1918-1919) 141
6. Rasim Hurem, Diferencijacija ustaničkih snaga u Bosni i Hercegovini zadnjih mjeseci 1941. i u prvoj polovini 1942. godine 183
7. Zdravko Antonić, O razvoju NOB-e u istočnoj Bosni 1943-1944, s posebnim osvrtom na oslobođenje Tuzle 215
8. Vera Kac, O organizacionom razvoju KPJ u Bosni Hercegovini (1945-1948) 227

PRILOZI

1. Vojka Besarović, ltalijani – dubrovački ljekari u srednjovjekovnoj Bosni 247
2. Vesna Mušeta-Aščerić, Srednjovjekovna župa Vrhbosna. Problem granica i vlasti 257
3. Enes Pelidija, Tursko-ruski rat 1711. godine i pokreti cmogorskih i hercegovačkih plemena 269
4. Čedo Kapor, Dobrovoljci u španskom građanskom ratu s područja Bosne i Hercegovine (osnovni podaci) 281

PRIKAZI I OSVRTI

1. Behija Zlatar: Toma Popović, Pisma Bartolomeu Borđaniju (1593-1595), Srpska akademija nauka i umetnosti, Spomenik CXXIV, Odeljenje istorijskih nauka 3, Beograd 1984. 299
2. Tomislav Išek: Avdo Humo, Moja generacija, Sarajevo, 1984., str. 818 301
3. Tihomir Klarić, Zorica Stipetić, Argumenti za revoluciju – August Cesarec, Zagreb, 1982. s. 495 307
4. Tihomir Klarić: Miloš Hamović, Dobrovoljačka vojska Jugoslavije u sastavu oružanih snaga NOP-a, Sarajevo, 1983., s. 198 311
5. Zdravko Antonić: Jugoslavija za pobedu i slobodu 1941-1945, biblioteka Vojnoizdavačkog zavoda – Ratna prošlost naroda i narodnosti Jugoslavije, Beograd, 1985., 160 str. 316
6. Katica Tadić: Dva znanstveno korisna skupa 319
7. Milorad Ekmečić: Petnaest godina Instituta za istoriju jugoistočne Evrope Univerziteta u Gracu 322

IZ INSTITUTA

1. Ibrahim Karabegović, Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1983. godini 325
2. Ibrahim Karabegović, Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1984. godini 331