Enter your keyword

Prilozi br. 1 (1965)

Prilozi br. 1 (1965)

godina I • Sarajevo 1965 • broj 1


Redakcioni odbor:
HAMDIJA ĆEMERLIĆ
MILORAD EKMEČIĆ
MONI FINCI
RASIM HUREM
ENVER REDŽIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
ENVER REDŽIĆ

Sekretar Redakcije:
KOVILJKA KLAIĆ

Za izdavača: Enver Redžić
Lektori: Andrijić Samija, Zurovac Radmilo
Korektor: Divna Lubura
Tehnička oprema: Ognjen Vukelić

Riječ redakcije 5

I ČLANCI I STUDIJE

1. Milan Gavrić: Napad na nadnice rudara Kreke krajem XIX vijeka 9
2 Rafael Brčić: Štrajk rudara u Bosni i Hercegovini 1920. godine  29
3. Uroš Nedimović: Radnički pokret u Bosni i Hercegovini u prvoj polovini 1921. godine  55
4. Ahmed Hadžirović: Donošenje “Uredbe o utvrđivanju minimalnih nadnica, zaključivanju kolektivnih ugovora, pomirenju i arbitraži” februara 1937. godine  97
5. Dubravka Škarica: Djelatnost Kluba akademičara Banja Luka pred II svjetski rat  109
6. Dana Begić: Antifašistički pokret žena u Bosni i Hercegovini u vremenu od 1937. do 1941. godine  137
7. Mladen Vukomanović: Ustanak u gornjoj Hercegovini juna 1941. godine 199
8. Dušan Lukač: Banja Luka u prvim danima okupacije 229
9. Veselin Đuretić: Stvaranje prvih organa narodne vlasti u zapadnoj Bosni 251

II PRILOZI

1. Referat, koreferati i diskusija o Pregledu istorije SKJ, vođena na sastanku 26. i 27. februara 1964. godine u Sarajevu u organizaciji Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta i Društva istoričara SRBiH 303-437

III PRIKAZI

1. Rasim Hurem: Dr Jovan Marjanović: Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941. godine, Beograd 1963. 440
2. Miodrag Čanković: Franjo Tuđman: “Okupacija i revolucija”, Zagreb, 1963. 446
3. Ilijas Hadžibegović: Vlado Strugar: Jugoslovenske socijaldemokratske stranke 1914-1918. godine, Zagreb 1963. 450
4. Nevenka Bajić: NOB u Crnoj Gori 1941. do 1945. godine, (Hronologija događaja), Titograd, 1963. 454
5. Dževad Jazbašić: “Putovi revolucije«, časopis Instituta za historiju radničkog pokreta Zagreb, godina I, broj 1-2 456
6. Atif Purivatra: Tri godišnjaka “Glasnika Društva arhivista Bosne i Hercegovine”  460
7. Veselin Đuretić: “Prilozi za istoriju socijalizma” 466
8. Nusret Šehić: Trinaest brojeva banjolučkog socijalističkog lista »Narodni Glas« 470

IZ INSTITUTA

 1. O dosadašnjoj djelatnosti Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta u Sarajevu  478
2. Tematski program Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta Sarajevo 483
3. Pregled domaćih i stranih časopisa koje prima Biblioteka Instituta za proučavanje istorije radničkog pokreta Sarajevo 485

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.