Enter your keyword

Prilozi br. 29 (2000)

Prilozi br. 29 (2000)

 Sarajevo 2000 • broj 29


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Tomislav Išek
Dževad Juzbašić
Ibrahim Karabegović (glavni i odgovorni urednik)
Vera Katz (sekretar)
Ibrahim Kemura (tehnički urednik)
Vera Bukić-Kržišnik
Dubravko Lovrenović
Enes Pelidija
Avdo Sućeska
Mirko Valentić

Za izdavača:
Prof. dr. IBRAHIM KARABEGOVIĆ

Prevodi rezimea na engleski jezik:
Prof. dr. TATJANA PRAŠTALO

ČETRDESET GODINA POSTOJANJA I RADA INSTITUTA ZA ISTORIJU U SARAJEVU – THE INSTITUTE OF HISTORY, SARAJEVO, ON OCCASION OF THE 40 ͭ ͪ ANNIVERSARY OF EXISTENCE AND WORK
Riječ Redakcije – Editorial 11
1. Tomislav Išek, Društveno znanstveni portrait akademika Envera Redžića (u povodu 85 godina života) – The social scholarly portrait of the academician Enver Redžić (on occasion of his eighty – five years of life) 13
2. Budimir Miličić, Bibliografija radova akademika Envera Redžića za period 1991.-2000. godine – Academician Enver Redžić – The Bibliography of Works, 1991-2000. 25
3. Pozdravna riječ akademika Envera Redžića slavljenicima i učesnicima međunarodnog naučnog skupa – Academician Enver Redžić’s address to the Institute and the participants of the International scientific meeting 31
4. Obraćanje direktora Instituta akademiku Enveru Redžiću povodom dodjele zahvalnice i nagrade – The Director of the Institute – an address to the academician Enver Redžić on occasion of the letter of gratitude and award 32
5. Pozdravni telegrami upućeni Institutu za istoriju u Sarajevu povodom četrdesetogodišnjice postojanja i rada – Telegraphic greetings to the Institute of History, Sarajevo on occasion of the Forty Years of existence and work 35
6. Ibrahim Karabegović, U povodu četrdesetogodišnjice postojanja i rada Instituta za istoriju – The Institute of History, Sarajevo, on occasion of the 40th anniversary of existence and work 39
REFERATI PODNESENI NA MEĐUNARODNOM NAUČNOM SKUPU “HISTORIOGRAFIJA O BOSNI I HERCEGOVINI 1980.- 1998.”- PAPERS SUBMITTED TO THE INTERNATIONAL SCIENTIFIC MEETING “THE HISTORIOGRAPHY OF BOSNIA- HERZEGOVINA 1980-1998”
1. Uvodna riječ prof dr. Ibrahima Karabegovića uoči početka rada naučnog skupa – A speech delivered by Prof Dr. lbrahim Karabegović at the eve of the Scientific meeting 47
2. Esad Kurtović, Historiografska literatura o srednjovjekovnoj Bosni objavljena u zemlji i inostranstvu (1980.-1998.) – The historiography literature on the Medieval Bosnia published in the country and abroad (1980-1998) 49
3. Enes Pelidija, Osnovni rezultati bosanskohercegovačke historiografije osmanskog perioda (od 1463. do kraja 18. stoljeća) u posljednje dvije decenije 20. stoljeća – The essential results of the Bosnian-Herzegovinian historiography of the Ottoman period (from 1463 to the end of the eighteen century) in the past two decades of the twentieth century 89
4. Ahmed Aličić, Historiografska literatura koja se odnosi na historiju Bosne i Hercegovine u 19.stoljeću – The historiography literature relating to the history of Bosnia-Herzegovina in the nineteenth century 111
5. Zijad Šehić, Historiografska literatura o Bosni i Hercegovini u austrougarskoj epohi (1878.-1918.) objavljena u zemlji i inozemstvu posljednje dvije decenije (1980.- 1998.) – The historiography literature on Bosnia-Herzegovina at the time of Austro-Hungary (1878-1918) published in the country and abroad in the course of the past two decades 117
6. Rasim Hurem, Seka Brkljača, Historiografska literatura o Bosni i Hercegovini u Drugom svjetskom ratu objavljena nakon 1980. godine u zemlji i inostranstvu – The historiography literature on Bosnia-Herzegovina in the World War II, published after 1980 in the country and abroad 141
7. Tomislav Išek, O nekim aspektima pristupa i tumačenjima historiografske literature o Bosni i Hercegovini u periodu 1980.-1998. (period 1918.-1941.) – On some aspects of the approaches and interpretation of the historiography Literature about Bosnia-Herzegovina in the period 1980-1998 (the period 1918-1941) 163
8. Senija Milišić, Historiografska literatura o Bosni i Hercegovini objavljena u zemlji i inostranstvu, a koja se odnosi na socijalistički period (1945.-1992.) – The historiography literature about Bosnia-Herzegovina published in the country and abroad relating the Socialist period (1945-1992) 183
9. Budimir Miličić, Istoriografska istraženost izvorne baze i proučenost sela u Bosni i Hercegovini 1945.-1956. godine – The historiography researches of the original base and the study of the village in Bosnia-Herzegovina, 1945-1956. 207
10. Enver Redžić, Istoriografija o “muslimanskoj naciji” – The historiography on the “Muslim nation” 233
11. Muhamed Nezirović, “Historija bosanskih Jevreja” Moše (Rafaela) Atijasa – Zeki efendije – “Histoire des Juifs de Bosnie”, oeuvre de Moshe (Rafael) Attias, dit Zekky-effendi 245
12. Robert J. Donia, Prolazna slava. Djela o Bosni i Hercegovini na engleskom jeziku – 1990.-1999. – Fleeting fame. The Works on Bosnia-Herzegovina published in English, 1990-1999. 261
13. Ladislav Hladký, Češka historiografija o Bosni i Hercegovini (1980.-1998.) – The Czech historiography on Bosnia-Herzegovina ( 1980-1998) 275
14. Kristian Pósa, Historiografija o Bosni i Hercegovini u Mađarskoj (1980.-1998.)- The historiography on Bosnia-Herzegovina in Hungary (1980-1998) 281
15. Vera Kržišnik-Bukić, Institut za istoriju u Banjoj Luci i historiografija Bosne i Hercegovine 1980. -1999. – The Institute of History in Banja Luka and the historiography of Bosnia-Herzegovina 1980-1999. 301
16. Azem Kožar, Historijski izvori i historiografija Bosne i Hercegovine – The historical sources and the historiography on Bosnia-Herzegovina 321
17. Maja Miljković, Beogradski istoriografski krugovi i problem racionalnog sagledavanja fenomena nacionalnog interesa na kraju 20. veka – The Belgrade circles of historians and the problem of the rational perceiving of the national interest phenomenon by the end of the twentieth century 329
18. Safet Bandžović, Bošnjaci u postjugoslavenskoj srpskoj historiografiji – The Bosniaks in the post-Yugoslav Serbian historiography 345
19. Muhidin Pelesić, Manipulacije srpske historiografije o Bosni i Hercegovini – Bosnia-Herzegovina manipulated by the Serbian historiography 367
20. Vesna Mušeta-Aščerić, Pojam istinitosti kroz historiju – historijska istina kao pitanje moralne istine – The idea of truth throughout of history – the historical truth as a question of moral truth 405
21. Dubravko Lovrenović, O nemoći historiografije – On the frailty of the historiography 419

DISKUSIJA – DISCUSSION

1. Ante Škegro, “Historija Bosne (i Hercegovine)” koja to nije – “The history of Bosnia-Herzegovina” which is not 427
2. Lidija Fekeža, Osvrt na arheološku historiografiju srednjeg vijeka 1983.-1999. godine- A review of the archaeological historiography of the Middle Ages, 1983-1999 435
3. Pejo Ćošković, Prilog za diskusiju – A contribution to the Discussion 443
4. Sonja Dujmović, “Molimo tišinu”- prilog kritici istoriografije međuratnog perioda 1918.-1941 .godine – “Silence, please” – A contribution to the critique of the historiography of the inter war period, 1918-1941. 449
5. Izet Rizvanbegović, Obnavljanje Muzejsko-konzervatorskog društva i njegova aktivnost u razvoju mreže muzeja Bosne i Hercegovine – The renewal of the Museum conservation society, The activity on the museums development in Bosnia-Herzegovina 455
6. Mustafa Memić, Prilog za diskusiju – A contribution to the Discussion 469
7. Said Hadžiahmetović, Apel upućen historičarima – An appeal to historians 473

IN MEMORIAM

Prof dr. Boris Nilević (Ibrahim Karabegović) 475