Enter your keyword

Prilozi br. 19 (1982)

Prilozi br. 19 (1982)

godina XVIII • Sarajevo 1982 • broj 19


Redakcioni odbor:
Dr DRAGO BOROVČANIN
Dr RAFAEL BRČIĆ
Dr AHMED HADŽIROVIĆ
Dr IBRAHIM KARABEGOVIĆ
Dr DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ
Dr NUSRET ŠEHIĆ
Dr MILAN VASIĆ

Glavni i odgovorni urednik:
Dr NUSRET ŠEHIĆ

Sekretar Redakcije:
TIHOMIR KLARIĆ

Tehnički urednik:
IBRAHIM KEMURA

Za izdavača: Dr Ibrahim Karabegović

Lektor: Mr Tihomir Klarić

Prevodi rezimea na njemački jezik: Ingrid Kostić

Tehnički urednik i korektor: Ibrahim Kemura

ČLANCI I RASPRAVE

1. Milorad Ekmečić, Ustanak u Hercegovini 1882. i istorijske pouke 9
2. Dr Đuro Tošić, Stanovništvo srednjovjekovnog trga Drijeva 75
3. Dr Milan Krajčović, Slovaci i srpsko-hrvatski odnosi za vrijeme velike istočne krize 1875-1878. 105
4. Dr Dževad Juzbašić, O uključenju Bosne i Hercegovine u zajedničko austrougarsko carinsko područje 125
5. Dr Nusret Šehić, Narodno vijeće SHS za Bosnu i Hercegovinu i njegova djelatnost nakon sloma Austro-Ugarske (novembar decembar 1918) 163
6. Dr Rade Petrović, Počeci saradnje Jevđevića i Birčanina sa talijanskim okupatorom 1941. godine (Prilog istoriji četničko-talijanske kolaboracije 1941) 203

PRILOZI

1. Др Е. П. Наумов, БОСНИЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ В СОВЕТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  237
2. Mladen Ančić, Jedan fragment iz života Sandalja Hranića 253
3. Šefik Bešlagić, Hrišćanski nišan u Stranama kod Prače 261
4. Dr Ivan Pederin, Gospodarski razlozi austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine i razvoj njene privrede 1878-1918, u svjetlu austrijske putopisne literature 271
5. Dr Vjekoslava Hunski, Naučno-izdavačka djelatnost u Bosni i Hercegovini u okviru Statističkog departmana Zemaljske vlade, Meteorološke stanice i Geološkog zavoda (1878-1918) 291
6. Ibrahim Kemura, Politički motivi osnivanja kulturno-prosvjetnog društva »Narodna uzdanica« 305
7. Moni Finci, Hapšenje komunista i otkrivanje tehnike Pokrajinskog komiteta u Sarajevu krajem juna 1941. godine 315

PRIKAZI I OSVRTI

1. Šarl Irijart, Bosna i Hercegovina – putopis iz vremena ustanka 1875-1876, IRO »Veselin Masleša«, Sarajevo, 1981. (mr Ibrahim Tepić) 325
2. Dr Zoran Lakić, Narodna vlast u Crnoj Gori 1941-1945, Cetinje, »Obod«, »Narodna knjiga« Beograd, 1981. (dr Drago Borovčanin) 329
3. Sarajevo u revoluciji I-IV, Sarajevo, Istorijski arhiv Sarajevo, 1976-1981., str. 3326 (mr Tihomir Klarić) 332
4. Oblasna partijska savjetovanja na Šehitlucima (juni juli 1941), Zbornik radova, Banjaluka, Institut za istoriju u Banjaluci, 1981., str. 278+(2) (mr Tihomir Klarić) 341
5. Vojnici revolucije, Narodna armija, Beograd, 1980. (Slobodan Nagradić) 345
6. Tito – vrhovni komandant, NIU »Narodna armija«, Beograd, 1980. 348
7. Hercegovina, časopis za kulturno i istorijsko nasljeđe, Arhiv Hercegovine Mostar, Muzej Hercegovine Mostar, Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode Mostar, Mostar, 1981., 1, 344 (Senija Penava) 350
8. Istorijski zbornik Instituta za istoriju u Banjaluci, Banjaluka, 1981., 1982., I, II, 1, 2, str. 197, 370 (Seka Brkljača) 352
9. Naučni skup Oblasna konferencija KPJ za Bosansku krajinu 21-23. 1942. u Skender-Vakufu, Skender-Vakuf, 21-23. 02. 1982. (mr Tihomir Klarić) 358

IZ INSTITUTA

Dr Ibrahim Karabegović, Kratak pregled rada Instituta za istoriju u Sarajevu u 1981. godini 365