Enter your keyword

Prilozi br. 33 (2004)

Prilozi br. 33 (2004)

 Sarajevo 2004 • broj 33


REDAKCIJA:
Robert J. Donia
Tomislav Išek
Dževad Juzbašić
Ibrahim Karabegović
Vera Katz (sekretar)
Vera Kržišnik-Bukić
Dubravko Lovrenović
Enes Pelidija
Mirko Valentić

Glavni i odgovorni urednik:
HUSNIJA KAMBEROVIĆ

Za izdavača:
Dr. Husnija Kamberović

Prijevodi rezimea na engleski jezik:
Senada Kreso

Lektor:
Mr. Halima Sofradžija

NAUČNE RASPRAVE

1. Dubravko Lovrenović, Modeli ideološkog isključivanja: Ugarska i Bosna kao ideološki protivnici na osnovi različitih konfesija krščanstva 9
2. Dejan Zadro: Franjevačka crkva i samostan sv. Nikole u srednjovjekovnim Milima (Arnautovići kod Visokog). Kritički osvrt na dosadašnja arheološko-povijesna istraživanja 59
3. Zoran Grijak, Benjamin Kallay i vrhbosanski nadbiskup Josip Stadler. Problemi katolicizma u Bosni i Hercegovini 101
4. Budimir Miličić, Istoriografska analiza pravne regulative o djelomičnoj nacionalizaciji zemljišta seljaka u Jugoslaviji 1953-1956. godine 135
5. Pål Kolstø, Državni simboli u novim državama: znakovi jedinstva i podjele 185

HISTORIJSKA GRAĐA

1. Husnija Kamberović, Pismo mostarskoga biskupa fra Alojzija Mišića upućeno zemaljskom poglavaru Oskaru Potioreku 1913. godine 211

IZLAGANJA SA NAUČNIH SKUPOVA

1. Robert J. Donia, Šarolikost historije 221
2. Seka Brkljača, Politika prema bosanskohercegovačkim opštinama i opštine prema politici u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca 233
3. Sonja Dujmović, Sporazum Cvetković-Maček i autonomija Bosne i Hercegovine u viđenju sarajevskih radikala 253
4. Senija Milišić, O razvoju nauke, prosvjete i kulture u Bosni i Hercegovini 1943.-2003. godine 265

PRIKAZI

1. Smail Čekić: Pokret Bagauda. – Sarajevo, 2002., 205 str. (Salih Jalimam) 277
2. Pavao Anđelić, Bobovac i Kraljeva Sutjeska, stolna mjesta bosanskih vladara u XIV i XV stoljeću, Sarajevo Publishing, Biblioteka kulturno nasljeđe, Sarajevo 2004., str. 329. (Amir Kliko) 279
3. Povijesni izvori Slavonije, Baranje i Srijema, Sv. I. 1390.-1409. Sakupio i priredio Ive Mažuran, Državni arhiv u Osijeku, Osijek 2002., 503 str. ISBN 953-6336-22-7 (sv. 1) (Dejan Zadro) 282
4. Jacques Le Goff: Priča o Europi -Izd. “Školska knjiga”, Zagreb 2002., str. 91. (Salih Jalimam) 284
5. Jelena Mrgić-Radojčić. Donji Kraji. Krajina srednjovekovne Bosne. Beograd: Filozofski fakultet u Beogradu, Filozofski fakultet u Banjaluci, Istorijski institut u Banjaluci, 2002.; str. 398 (Ramiza Smajić) 287
6. Krešimir Kužić, Hrvati i križari, Hrvatski institut za povijest, Biblioteka Hrvatska povjesnica, monografije i studije III/25, Zagreb 2003., str. 178. (Amir Kliko) 289
7. Enes Pelidija, Banjalučki boj iz 1737. Uzroci i posljedice, EI-Kalem, Sarajevo, 2003. (Esad Zgodić) 293
8. Vesna Čučić, Posljednja kriza Dubrovačke Republike, HAZU, Zavod za povijesne znanosti: Matica hrvatska, Ogranak, Zagreb- Dubrovnik, 2003. pp. 335. (Enes Pelidija) 296
9. Ivica Puljić, Hrvati katolici Donje Hercegovine i istočna kriza – Hercegovački ustanak 1875.-1878., Dubrovnik-Neum 2004., 544. str. (Tomo Vukšić) 298
10. Iljas Hadžibegović, Bosanskohercegovački gradovi na razmeđu 19. i 20. stoljeća, Institut za istoriju, Sarajevo, 2004. (Seka Brkljača) 302
11. Helmut Friedrichsmeier, Das Versunkene Bosnien, Graz- Wien- Köln 1999.; “Zaboravljena Bosna” kroz fotografije austrijskog oficira Emila Balcareka. (Vesna Mušeta Aščerić) 304
12. Esad Zgodić: Bosanska politička misao. Austrougarsko doba. Knjiga prva. Sarajevo 2003., str. 611 (Husnija Kamberović) 308
13. Uzeir Bavčić, Merhamet (1913-2003), Sarajevo 2003., str. 320. (Husnija Kamberović) 310
14. Graham Henkok, Gospodari siromaštva, Privilegije, moć, prestiž i korupcija u multimilionskoj industriji pomoći, Beograd, 2002. (Senija Milišić) 314
15. Historijski mitovi na Balkanu. Zbornik radova. Izdavač: Institut za istoriju, Sarajevo 2003., str. 329. (Edin Veladžić) 318
16. Tomislav Išek, Mjesto i uloga HKD Napredak u kulturnom životu Hrvata Bosne i Hercegovine (1902. -1918.). Nakladnici: Institut za istoriju (Sarajevo) i HKD Napredak (Sarajevo), Sarajevo 2002., str. 236 (Ljubomir Lukić) 322
17. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (2) Položaj žene kao merilo modernizacije. Naučni skup, Institut za noviju istoriju Srbije, Beograd, 1998., str. 582. (Sonja Dujmović) 325
18. Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka. (3) Uloga elita, Beograd, 2003., str. 276. (Sonja Dujmović) 330
19. Smail Čekić: Revolucionarni rad KPJ u vojsci Kraljevine Jugoslavije. Sarajevo: Kult B, 2004.; str. 958. (Husnija Kamberović) 334
20. Katarina Spehnjak, Javnost i propaganda: Narodna fronta u politici i kulturi Hrvatske 1945.-1952., Hrvatski institut za povijest, Biblioteka Hrvatska povijesnica, Monografije i studije III/17, Zagreb, 2002., 317. (Vera Katz) 336
21. Marko Nikezić, Srpska krhka vertikala, izd. Helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd 2003., str. 343. (Safet Bandžović) 339
22. Maya Shatzmiller, ur. Islam and Bosnia: Conflict Resolution and Foreign Policy in Multi-Ethnic States. MeGill-Queen’s University Press, Montreal, 2002., str. 220. (Edin Hajdarpašić) 343
23. Balkan Battlegrounds: A Military History of the Yugoslav Conflict, 1990-1995. Two volumes. Washington, DC: Central Intelligence Agency, 2002. (Robert J. Donia) 346
24. Omer Karić, Aida Malović, Fahira Dželilović, Senada Ćosić, Jablanica 100 godina školstva (1903-2003)., Izdavač: Općina Jablanica, Odbor za obilježavanje jubileja Stotinu godina školstva u Jablanici, Jablanica, 2003., str.210. (Seka Brkljača) 347
25. ANALI Gazi Husrev-begove biblioteke, Knjiga XXI-XXII, Sarajevo, 2003, 352.str. (Hana Younis) 351
26. Međunarodni znanstveni skup: Zgodovinopisje v državah naslednicah SFRJ 1991-2003., Ljubljana 18. in 19. marec 2004. (Vera Katz) 354
Upute saradnicima